Bemutatkozás

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Összeállítás a MOSZT-ról

 

 

 

Név: Modernkori Oroszország és Szovjetunió Történeti Kutatócsoport – MOSZT. Rövidítésének jelentése: Híd

 

Név angolul: Research Center for Modern Russia and Soviet History

 

Név oroszul: Центр по изучению Истории Современной России и Советского Союза

 

 

 

Logo:

 

 

 

 

 

Alapítva: 2004-ben, a PTE BTK Interdiszciplináris Doktoriskola Európa és a Magyarság a 18-20. században doktori program önálló műhelyeként. 2008-óta a Történettudományi Intézet önálló szemináriuma.

 

 

Alapító vezetője: Dr. habil. Bebesi György PhD egyetemi docens, aki 2006-tól egyben a PTE BTK Újkortörténeti Tanszékének helyettes vezetője.

 

 

Fontosabb tisztségviselői: Dr. Harsányi Iván CSc (1930-2018), professor emeritus, örökös tiszteletbeli elnök, Dr. habil. Kolontári Attila egyetemi docens, társelnök (KE), Dr. habil. Bene Krisztián tszv. egy docens, alelnök: Titkárok: 2004-2012: Lengyel Gábor doktorandusz,  2012-2014: Vámos Eszter, 2014-2015: Kopasz Zsanett, 2015-2018: Máté Zsolt, 2018-: Csurgai Zoltán

 

 

Székhelye: 7621 Pécs, Rókus u. 2. M. épület, 2. em. 211. sz.

 

 

Weboldal: http://moszt.tti.btk.pte.hu/. A kutatócsoport jelen van a Facebookon is.

 

 

 

A kutatócsoport célkitűzése, részlet az alapító nyilatkozatból: A kutatócsoport a doktori program és az intézet tudományos műhelyeként, autonóm kutatók és oktatók szabad társulásaként jött létre, azzal a céllal, hogy a régióban dolgozó és a korszakkal foglakozó russzista-szovjetológus kollégák munkáját összehangolja, számukra konzultációs és publikációs fórumot biztosítson, hozzájáruljon a szakmai utánpótlás neveléséhez, konferenciák, sajtóbemutatók szervezésével erősítse a tudományos nyilvánosságot, létrehozza  a ruszisztikai-szovjetológiai kutatások egy vidéki központját, végül az egyéni próbálkozásoknál hatékonyabbá kívánta tenni a tudományos műhely keretében történő pályázati tevékenységet is.

 

 

 

A MOSZT állandó külső támogatói: LDSZ Biztonságtechnikai Kft, Pécsi Rotary Club.

 

 

 

A MOSZT fontosabb konferenciái:

 

2005: „Önkényuralom, alkotmányosság, forradalom”. Nemzetközi konferencia az első orosz forradalom centenáriuma alkalmából.

 

2007: „Utak és alternatívák”. Nemzetközi konferencia a második orosz forradalom 90 éves jubileuma alkalmából.

 

2009: „Afganisztán 1979-89-99-2009.” Interdiszciplináris konferencia többszörös afganisztáni évfordulók alkalmából.

 

2014: „Háborúk és békekötések a 18-20. századi orosz szovjet történelemben”. Jubileumi konferencia Ormos Mária és Harsányi Iván professzorok tiszteletére a PAB Kelet és Közép Európa Történetet Munkabizottságával közösen.

 

2017:  Forradalmak és kölcsönhatások 1917 - Orosz Birodalom - Szovjetunió - Oroszország

 

 

 

Fontosabb szakmai sikerek:

 

2007. Kakassy Bernadett: harmadik díj az ELTE Ruszisztikai intézet és a Ruszisztikai Alapítvány „Az év orosz dolgozata” pályázatán.

 

2008. Szunomár Szabolcs: 3. díj az ELTE Ruszisztikai intézet és a Ruszisztikai Alapítvány „Az év orosz dolgozata” pályázatán.

 

2012. Zsemlye János: 2. díj az ELTE Ruszisztikai intézet és a Ruszisztikai Alapítvány „Az év orosz dolgozata” pályázatán.

 

2013. Máté Zsolt: OTDK első hely a 2013-as XXXI. OTDK-n.

 

2015. Máté Zsolt: OTDK első hely a 2015-ös XXXII. OTDK-n.

 

2017: Bárdonicsek Dominika: Az Év Orosz Dolgozata Különdíj.

 

2018: Saáry Gábor: Az Év Orosz Dolgozata 1.hely.

 

 

 

Előadássorozatok, fontosabb programok:

 

2006: Könyvbemutató: Bebesi György „Az orosz politikai konzervativizmus 100 éve c. kötetét bemutatta: Dr. Hornyák Árpád.

 

2007 tavasza: Belarusz nagyköveti látogatás, a Külügyi Társasággal közösen.

 

2007 ősze: „Itt és MOSZT”. Előadássorozat a Pécsi Történészcéhhel közösen.

 

2008 ősze: „MOSZT vagy soha”. Előadássorozat a Hadtudományi Társasággal közösen.

 

2009 ősze: Afganisztán háttérelőadások konferenciához.

 

 

 

Kiadványsorozat, MOSZT Könyvek, MOSZT Füzet.

 

 1. „Önkényuralom alkotmányosság forradalom.”. Előadások és tanulmányok az első orosz forradalom 100 éves évfordulója alkalmából. Szerk. Polgár Tamás. Pécs, 2006.
 2. „Azef levelei.”(1893-1917). (Egy kettősügynök hagyatékából). Szerk. Lengyel-Gábor-Kolontári Attila. Pécs-Bp. 2008.
 3. Utak és alternatívák. Előadások és tanulmányok az 1917-es orosz forradalom 90 éves évfordulója alkalmából.
 4. „Afganisztán 1979-1989-1999-2009.” Előadások és tanulmányok az afganisztáni események hármas évfordulója alkalmából. MOSZT Könyvek 4. Szerk. Dávid Ferenc-Lengyel Gábor. MOSZT, Pécs, 2010.
 5. Bebesi György: A roskatag kolosszus bukása. Oroszország története a 19. században. MOSZT Könyvek 5.Pécs, 2011.
 6. Európa peremén. Kutatási füzetek 18, MOSZT Könyvek 6. Válogatott írások Oroszország és a Szovjetunió történetéről. Bebesi György és a MOSZT Kutatócsoport tagjainak tanulmányai. Pécs, 2013.
 7. Háborúk és békekötések a 18-20. századi orosz és szovjet történelemben. MOSZT Könyvek 7. Az azonos című jubileumi konferencia anyaga. Pécs, 2014.
 8. Európa perifériáján. Jubileumi tanulmánykötet. MOSZT Könyvek 8. Pécs, 2015.
 9. Kolontári Attila: Alekszej von Lampe, Vrangel Báró katonai képviselője Magyarországon. MOSZT füzetek 1. Pécs, 2015.
 10. Bene Krisztián: A Nagy Károly hadosztály. A Waffen-SS francia önkénteseinek harcai a keleti hadszíntéren. MOSZT Könyvek 9. Pécs, 2016.
 11. Zsemlye János: Följegyzések Nagy Péter katonai modernizációjáról és európai külpolitikájáról (1695-1721). MOSZT füzetek 2. Pécs, 2016.
 12. Szunomár Szabolcs: Georgij Zsukov életpályája és katonai tevékenysége. MOSZT füzetek 3. Pécs, 2016.
 13. Csurgai Zoltán - Huszár Mihály (szerk.): "De disciplina "Rusistica" I." Magyar rusztisták a hazai történeti ruszisztikáról. MOSZT Könyvek 10. Pécs, 2017.
 14. Bene Krisztián: Lotaringiai kereszt és vörös csillag. A Szabad Franciaország és a Szovjetunió közötti kapcsolatok a második világháborúban. MOSZT füzetek 4. Pécs, 2017.
 15. Új nemzedék. MOSZT Könyvek 11. Pécs, 2018.
 16. "A pécsi ruszisztika szolgálatában." Bebesi György 60 éves. PTE BTK MOSZT Kutatócsoport, Pécs, 2018.
 17. Mohai-Kakasy Bernadett: Anglia Oroszország-képe a 17. század második felében két forrás alapján. MOSZT füzetek 5. Pécs, 2018.

 

 

 

Megjegyzések:

 

 

 1. A kutatócsoport 2004 óta eddig megjelent 17 kötetében több tucat tanulmányt közölt fiatal kutatók, diákok tollából, s kb. 2 tucatnyi egyetemistának, doktorandusznak, fiatal kutatónak biztosított konferencia előadás-lehetőséget.
 2. A Kutatócsoport alapító vezetőjét Dr. Bebesi György egyetemi docenst 2013 tavaszán a PTE rektora ünnepélyes keretek között „elkötelezett és odaadó tehetséggondozó tevékenységéért” írásos dicséretben részesítette.
 3. 2014 tavaszán a Pécsi Orosz Központ vezetője a 10 éves jubileumi könyvbemutató alkalmából kitüntető oklevelet adott át a kutatócsoport vezetőjének az eddigi együttműködés elismeréseképpen.