ÖSSZEÁLLÍTÁS A MOSZT-RÓL

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Név: Modernkori Oroszország és Szovjetunió Történeti Kutatócsoport – MOSZT. Rövidítésének jelentése: Híd

Név angolul: Research for Modern Russia and Soviet History

Név oroszul: Центр по изучению Истории Современной России и Советского Союза

 

Logo: 

 

Alapítva: 2004-ben, a PTE BTK Interdiszciplináris Doktoriskola Európa és a Magyarság a 18-20. században doktori program önálló műhelyeként. 2008-óta a Történettudományi Intézet önálló szemináriuma.

 

Alapító vezetője: Dr. habil. Bebesi György PhD egyetemi docens, aki 2006-tól egyben a PTE BTK Újkortörténeti Tanszékének helyettes vezetője.

 

Fontosabb tisztségviselői: Dr. habil. Kolontári Attila egyetemi docens társelnök, (KE) Dr. habil. Bene Krisztián intézetigazgató egyetemi docens alelnökBárdonicsek Dominika PhD-hallgató tudományos titkárCsurgai Zoltán történész-pedagógus informatikai és WEB-oldal felelős. A MOSZT kiadványok szerkesztőbizottságának elnöke prof. Dr. Sashalmi Endre DSc egyetemi tanár, a tanácsadó testület elnöke Prof. Dr. Majoros István DSc professzor emeritus (ELTE).

 

Székhelye: 7621 Pécs, Rókus u. 2. M. épület, 2. em. 211. sz.

 

Weboldalhttp://moszt.tti.btk.pte.hu/. A kutatócsoport saját oldallal jelen van a Facebookon is: https://www.facebook.com/MosztKutatocsoport

 

A kutatócsoport célkitűzése, részlet az alapító nyilatkozatból: A kutatócsoport a Doktori Program és az Intézet tudományos műhelyeként, autonóm kutatók és oktatók szabad társulásaként jött létre, azzal a céllal, hogy a régióban dolgozó és a korszakkal foglakozó ruszista-szovjetológus kollégák munkáját összehangolja, számukra konzultációs és publikációs fórumot biztosítson. Kiemelt feladatának tartja, hogy hozzájáruljon a szakmai utánpótlás neveléséhez, konferenciák, sajtóbemutatók szervezésével erősítse a tudományos nyilvánosságot, létrehozza a ruszisztikai-szovjetológiai kutatások egy vidéki központját, végül az egyéni próbálkozásoknál hatékonyabbá kívánta tenni a tudományos műhely keretében történő pályázati tevékenységet is. Nevének megfelelően összekötőkapocs kíván lenni a hasonló profilú hazai és nemzetközi tudományos műhelyek között, beintegrálódva a hazai és nemzetközi szakmai vérkeringésbe.

 

A MOSZT állandó külső támogatói: LDSZ Biztonságtechnikai Kft, Pécsi Rotary Club.

 

A MOSZT fontosabb konferenciái:

2005: „Önkényuralom, alkotmányosság, forradalom”. Nemzetközi konferencia az első orosz forradalom centenáriuma alkalmából.

2007: „Utak és alternatívák”. Nemzetközi konferencia a második orosz forradalom 90 éves jubileuma alkalmából.

2009: „Afganisztán 1979-89-99-2009.” Interdiszciplináris konferencia többszörös afganisztáni évfordulók alkalmából.

2014: „Háborúk és békekötések a 18-20. századi orosz szovjet történelemben”. Jubileumi konferencia Ormos Mária és Harsányi Iván professzorok tiszteletére a PAB Kelet és Közép Európa Történetet Munkabizottságával közösen.

2017: Forradalmak és kölcsönhatások 1917. Orosz Birodalom-Szovjetunió-Oroszszország. PAB Kelet és Közép Európa Történetet Munkabizottságával közösen.

2019: Tudományos munka karantén idején. Műhelykonferencia.

 

Hallgatóinak fontosabb szakmai sikerei:

2007. Kakassy Bernadett: 3.díj az ELTE Ruszisztikai Intézet és a Ruszisztikai Alapítvány „Az év orosz dolgozata” pályázatán.

2008. Szunomár Szabolcs: 3. díj az ELTE Ruszisztikai Intézet és a Ruszisztikai Alapítvány „Az év orosz dolgozata” pályázatán.

2012. Zsemlye János: 2. díj az ELTE Ruszisztikai Intézet és a Ruszisztikai Alapítvány „Az év orosz dolgozata” pályázatán.

2013. Máté Zsolt: OTDK első hely a 2013-as Debreceni OTDK-n.

2014. Szunomár Szabolcs: A legközérthetőbb előadás díja a VI. Nemzetközi és XII. Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencián.

2015. Máté Zsolt: OTDK első hely a 2015-ös Piliscsabai OTDK-n.

2017. Bárdonicsek Dominika: OTDK 3. hely a Budapesti OTDK-n.

2018. Saáry Gábor: 1. díj az ELTE Ruszisztikai Intézet és a Ruszisztikai Alapítvány „Az év orosz dolgozata” pályázatán.

2019. Bárdonicsek Dominika: 1. díj a VMTDK-n.

2020. Gál Csaba: Megosztott 1. díj az ELTE Ruszisztikai Intézet és a Ruszisztikai Alapítvány „Az év orosz dolgozata” pályázatán.

 

 

Főbb Tudományos Partnerei:

Itthon: PTE-BTK-TTI Kelet-Európa és a Balkán Története és Kultúrája Kutatási Központ, MTA-PAB Kelet és Közép-Európa Munkabizottsága, Orosz Világ Alapítvány Pécsi Orosz Központja, ELTE Ruszisztikai Intézet, Szombathelyi Szláv Filológiai Társaság, MTA-OTA Történész Vegyesbizottsága. 

Külföldön: AIRO XXI Moszkva, OTA Kelet- Európa és Balkán Intézete Moszkva, Sztavropoli Észak-Kaukázusi Szövetségi Egyetem BTK.

 

Kiadványsorozatok, MOSZT Könyvek: 

 1. „Önkényuralom alkotmányosság forradalom.”. Előadások és tanulmányok az első orosz forradalom 100 éves évfordulója alkalmából. Pécs, 2006.
 2. „Azef levelei.” (1893-1917). (Egy kettősügynök hagyatékából). Pécs-Bp. 2008.
 3. Utak és alternatívák. Előadások és tanulmányok az 1917-es orosz forradalom 90 éves évfordulója alkalmából.
 4. „Afganisztán 1979-1989-1999-2009.” Előadások és tanulmányok az afganisztáni események hármas évfordulója alkalmából. MOSZT Könyvek 4. MOSZT, Pécs, 2010.
 5. Bebesi György: A roskatag kolosszus bukása. Oroszország története a 19. században. MOSZT Könyvek 5. Pécs, 2011.
 6. Európa peremén. Kutatási füzetek 18, MOSZT Könyvek 6. Válogatott írások Oroszország és a Szovjetunió történetéről. Bebesi György és a MOSZT Kutatócsoport tagjainak tanulmányai. Pécs, 2013.
 7. Háborúk és békekötések a 18-20. századi orosz és szovjet történelemben. MOSZT Könyvek 7. Az azonos című jubileumi konferencia anyaga. Pécs, 2014.
 8. Európa perifériáján. Jubileumi tanulmánykötet. MOSZT Könyvek 8. Pécs, 2015.
 9. Bene Krisztián: A Nagy Károly Hadosztály. Monográfia. MOSZT Könyvek 9. Pécs, 2016.
 10. De disciplina „Rusistica”. Magyar ruszisták a hazai történeti ruszisztikáról. MOSZT Könyvek 10. Pécs, 2017.
 11. Új nemzedék. Tanulmánykötet. MOSZT 11. Pécs, 2018.
 12. V. Molnár László: Ruszisztikai és orosz-magyar kapcsolattörténeti írások. (1711-1848). Válogatás 10 év cikkeiből. (2008-2018). MOSZT Könyvek 12. Pécs, 2019.
 13. Bárdonicsek Dominika: A szovjet büntetés-végrehajtás egy sajátos válfaja: a Gulag női táborai. (1934-1953). MOSZT Könyvek 13. Pécs, 2019.
 14. Fiatal Kutatók Fóruma. Tanulmánygyűjtemény. MOSZT Könyvek 14, Pécs, 2019.
 15. Saáry Gábor Levente: A magyar gépkocsizó gyalogság létrejötte és szerepe az 1941. évi Szovjetunió elleni hadműveletekben. MOSZT Könyvek 14, Pécs, 2019.
 16. Bodor Mária: Az orosz medve a Vezúvra tekint. Az orosz-nápolyi-Szcíliai diplomáciai kapcsolatok nemzetközi összefüggései és helye I. Sándor (1801-1825) európai ügyekben követett politikájával. MOSZT Könyvek 16. Pécs, 2020.
 17. Forradalmak és kölcsönhatások 1917. Orosz Birodalom – Szovjetunió – Oroszország. Konferenciakötet. MOSZT Könyvek 17, Pécs, 2020.
 18. Schrek Katalin: A keleti kérdés válságainak kezelése az orosz-angol kapcsolatok viszonyrendszerébenKoncepciók, mechanizmusok és azok színterei. (1821-1841). MOSZT Könyvek 18. Pécs, 2020.

 

Kiadványsorozatok, MOSZT Füzetek.

 1. Kolontári Attila: Alekszej von Lampe, Vrangel Báró katonai képviselője Magyarországon. MOSZT Füzetek 1. Pécs, 2015.
 2. Zsemlye János: Följegyzések Nagy Péter katonai modernizációjáról és európai politikájáról (1695-1721). MOSZT Füzetek 2. Pécs, 2016.
 3. Szunomár Szabolcs: Georgij Zsukov életpályája és katonai tevékenysége. MOSZT Füzetek 3. Pécs, 2016.
 4. Bene Krisztián: Lotaringiai Kereszt és Vörös Csillag. MOSZT Füzetek 4. Pécs, 2017.
 5. Mohai-Kakasy Bernadett: Anglia Oroszország képe a 17. század második felében két forrás alapján. MOSZT Füzetek 5. Pécs, 2018.
 6. Bene Krisztián: Idegen lobogók alatt. Mozaikok a Szovjetunió elleni német hadjáratban résztvevő külföldi kontingensek történetéből. MOSZT Füzetek 6. Pécs, 2020.

 

Elismerések:

2013 tavaszán a Kutatócsoport alapító vezetőjét Dr. Bebesi György egyetemi docenst a PTE Rektora ünnepélyes keretek között „elkötelezett és odaadó tehetséggondozó tevékenységéért” dicsérőoklevélben részesítette.

2014 tavaszán a Pécsi Orosz Központ vezetője a 10 éves jubileumi könyvbemutató alkalmából kitüntető oklevelet adott át a kutatócsoport vezetőjének az eddigi együttműködés elismeréseképpen.

2020 ősze: a PTE Rektorának elismerő oklevele Dr. Bebesi György részére, az ÚNKP program témavezetőjeként végzett tevékenységéért.

 

Egyéb fontosabb programok, előadássorozatok, könyvbemutatók:

2006: Könyvbemutató: Bebesi György „Az orosz politikai konzervativizmus 100 éve c. kötetét bemutatta: Dr. Hornyák Árpád. 

2007 Belarusz nagyköveti látogatás, a Külügyi Társasággal közösen. 

2007 „Itt és MOSZT”. Előadássorozat a Pécsi Történészcéhhel közösen. 

2008 „MOSZT vagy soha”. Előadássorozat a Hadtudományi Társasággal közösen. 

2009 ősze: Afganisztán konferenciához háttérelőadások.

2011 Előadások az orosz történelemről.

2015 Fiatal Kutatók Fóruma. Bemutatkozó előadások. 

2016 Bebesi György Birodalom bukás előtt c. könyvének bemutatója a Művészetek Házában.

2018 Kolontári Attilának a MOSZT társelnökének 50. születésnapja alkalmából rendezett nagyszabású ünnepség.

2019 A MOSZT 15 éves évfordulója alkalmából rendezett nagyszabású 4-es ünnepi könyvbemutató a Történettudományi Intézetben.

2020 Bene Krisztiánnak a Kutatócsoport alelnökének 40. születésnapja alkalmából szervezett ünnepélyes füzetbemutató